ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΤΗΣ ΧΛΩΡΙΟΥ   
 
Προϊόν ειδικά σχεδιασμένο για να διατηρεί σταθερά τα επίπεδα της χλωρίωσης στο νερό της πισίνας. Σε κολυμβητικές δεξαμενές που χλωριώνονται με μη σταθεροποιημένα χλώρια (π.χ. Υποχλωριώδες Νάτριο), ο σταθεροποιητής Global δεσμεύει τα μόρια του χλωρίου απελευθερώνοντας τα σταδιακά κατά την διάρκεια της ημέρας. Έτσι, οι απώλειες χλωρίου λόγω εξάτμισης  (που παρατηρούνται στα μη σταθεροποιημένα χλώρια, και ενισχύονται κατά την θερινή περίοδο), διατηρούνται στα χαμηλότερα δυνατά επίπεδα. Με αυτόν τον τρόπο επιτυγχάνεται η ορθή χλωρίωση της πισίνας, ενώ παράλληλα μειώνεται δραστικά το κόστος της χλωρίωσης. Ο σταθεροποιητής χλωρίου Global είναι καταχωρημένος στο Εθνικό Μητρώο Χημικών Προϊόντων του Γενικού Χημείου του Κράτους. (G-01)

GLOBAL G-01

Σταθεροποιητής Χλωρίου

Σύνθεση η οποία παρατείνει τη δράση του χλωρίου στο νερό πισίνας. Με μία μόνο εφαρμογή στην έναρξη, αποτρέπει την απώλεια αποτελεσματικότητας που προκαλείται από τις υψηλές θερμοκρασίες...

Συσκευασίες

10kg, 25kg

Περισσότερα