Πιστοποιήσεις

Με κύριο γνώμονα τον σχεδιασμό μας σειράς προϊόντων υψηλών προδιαγραφών για την επεξεργασία του νερού της πισίνας, και με πλήρη συμμόρφωση στις Νομοθετικές απαιτήσεις, η εταιρία μας έχει επενδύσει σε μια σειρά πιστοποιήσεων που αποσκοπούν στην προστασία της Δημόσιας Υγείας και του Περιβάλλοντος, καθώς επίσης και στην υψηλή ποιότητα των προϊόντων που παράγουμε. Με αυτόν τον τρόπο, παρέχουμε στους συνεργάτες μας ουσιαστικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, με αποδοτικά προϊόντα που σέβονται την δημόσια υγεία και παρέχουν ασφάλεια σε κολυμβητές και λουόμενους.ISO

ISO 9001:2015

Η GLOBAL POOL CHEMICALS A.E. διαθέτει πιστοποίηση ISO 9001:2015 από τον Διεθνή Φορέα Πιστοποίησης Συστημάτων Διαχείρισης LRQA (Loyd’s Register Quality Assurance LTD). Ακολουθώντας το  διεθνές πρότυπο Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001:2015 σε κάθε στάδιο της παραγωγής και εμπορίας των προϊόντων μας (από την παραλαβή και τον έλεγχο των α’ υλών μέχρι  την παραγωγή και τυποποίηση του τελικού προϊόντος, και από την αποθήκευσή του μέχρι να φτάσει στα χέρια σας), εξασφαλίζουμε την σταθερά υψηλή ποιότητα των προϊόντων GLOBAL και την απόλυτη συμμόρφωση τους στις Εγχώριες και Ευρωπαϊκές νομοθετικές απαιτήσεις.

eof

ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ (Ε.Ο.Φ.)

Με κύρια δραστηριότητα την παραγωγή χημικών προϊόντων επεξεργασίας νερού, η GLOBAL POOL CHEMICALS A.E. διαθέτει Άδεια Παραγωγού από τον Ε.Ο.Φ. Στα σύγχρονα χημικά εργαστήρια των εγκαταστάσεων μας πραγματοποιούνται συνεχείς έλεγχοι και αναλύσεις σε κάθε στάδιο παραγωγής και τυποποίησης των προϊόντων μας. Επιπλέον, όλα τα απολυμαντικά προϊόντα που φέρουν την επωνυμία GLOBAL διαθέτουν Άδεια Κυκλοφορίας στην Ελληνική αγορά από τον Ε.Ο.Φ.


GCSL
 

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ (Γ.Χ.Κ.)

Η GLOBAL POOL CHEMICALS A.E. διαθέτει Άδεια Παραγωγής και από το Γενικό Χημείο του Κράτους και όλα τα προϊόντα παραγωγής της (απολυμαντικά ή μη) είναι καταχωρημένα στο Εθνικό Μητρώο Χημικών Προϊόντων (Ε.Μ.Χ.Π.).
 
rlyntjuyul.jpg